fbpx

Bridge Managers

Bridge Managers 2020-10-06T12:27:21+02:00

Bridge Managers

Bridge Managers (BM) ansvarar för att supporta nordiska kunder på plats både i Sverige och Baltikum, säkerställa kvalité och tidsplanering, budget likväl som att bibehålla kontinuitet och effektivitet över tid. BM är en mycket operativ roll som bl a innefattar att medverka på statusmöten i pågående uppdrag.

Bridge Managers ansvarar bland annat för att:

  • Ta fram och följa upp avtal
  • Identifiera och kvalificera rätt kompetens och team
  • Säkerställa on-.boarding och kunskapsöverföring
  • Säkerställa kontinuitet och flexibilitet
  • Säkerställa kvalitet- och dokumentation
  • Vara proaktiva tillsammans med kund
Snabbkontakt
close slider