fbpx

Mycket nöjda kunder i BQs marknadsundersökning

Mycket nöjda kunder i BQs marknadsundersökning

Mycket nöjda kunder i BQs marknadsundersökning

När det gäller den tekniska leveransorganisation, som Baltic Quality byggt upp i Baltikum, är kunderna helt eniga om att den har överträffat allas förväntningar när de gäller teknisk höjd, leveransförmåga och leveranssäkerhet. Kunderna är även mycket nöjda med hur väl det kulturella samarbetet fungerar. Mest lovordas kvaliteten, den tekniska kompetensen och flexibiliteten,
“Vi har definitivt en bra höjd och en bra leverans. Vi har duktiga arkitekter och projektledare och vi har riktigt duktiga systemprogrammerare. Vi blir också allt bättre på att förstå kundernas behov och mappa dessa mot rätt kompetens”, säger Peter Karlsson, marknadsansvarig och projektledare på Baltic Quality.

Erfarna konsulter hos Baltic Quality
Baltic Quality erbjuder idag med hjälp av närmare 250 IT-konsulter i Baltikum tjänster inom mjukvaruutveckling och implementering, förvaltning och test av IT-system. Samtliga uppdrag genomförs med svenskt affärsstöd och med svenska kvalitetskrav och normer.
De tillfrågade kunderna i undersökningen tycker att Baltic Qualitys totala erbjudande med utveckling, förvaltning och support, independent quality assurance och test, samt implementeringsservice, känns tämligen komplett.
“Vi fungerar ofta och gärna som ett komplement till kundens egen IT-leverans och agerar då inte sällan som ledningens förlängda arm, tillförande högkvalitativa IT-resurser, tjänster och funktioner”, säger Leif Eriksson, VD för Baltic Quality.

Geografisk närhet
De ingenjörer, som Baltic Quality samarbetar med i Riga, Tallinn och Vilnius är välutbildade och mycket erfarna. Riga har exempelvis en bakgrund som ingenjörsstad under Sovjettiden. Här finns ett välrenommerat universitet och ett betydande antal ingenjörer, som bott och verkat i staden i generationer.
– Vi har valt att fokusera på Baltikum på grund av den geografiska närheten och den likartade kulturen. Ingenjörerna är mycket kompetenta, de är allmänbildade, lojala och lugna. Det tar en timme att flyga dit och vi har effektiva möten, vi går ut och äter tillsammans och allt runt omkring är väldigt bra. Man känner sig trygg, tillägger Leif Eriksson.

Den höga kompetensen överraskar många
I den aktuella marknadsundersökningen betonar kunderna i Sverige framför allt de lägre kostnaderna och flexibiliteten, som viktiga faktorer varför de valt att samarbeta med Baltic Quality.
“Vi har människor som har en otroligt hög nivå oavsett vilken roll de har. Prismässigt ligger vi 50 procent lägre i pris än vad IT-företagen betalar i Sverige, medan vi kompetensmässigt ligger högre än i Sverige och Norge. Efter ett tag förstår kunderna att det här är väldigt vassa individer och ett vasst erbjudande. Vi imponerar på kunderna”, säger Peter Karlsson, Baltic Quality.

Vinstgivande samarbete
Den höga kompetensnivån har kunderna så att säga fått på köpet. Den har antingen varit förväntad eller kommit som en överraskning.
“Jag jobbar med konsulter över hela världen. Leveransmässigt har konsulterna från Baltic Quality haft bra teknisk kompetens. De har varit dedikerade vårt företag. Flexibiliteten i den operativa planeringen har varit bra, liksom resbarheten, dialogen och konsulternas uppmärksamhet. De som har varit med i våra projekt länge blir allt tyngre experter och allt viktigare för oss. Bra är också att de lyckas behålla sin personal. Det är en fördel, som de ska ha eloge för. Vi använder Baltic Quality för att skala upp vår egen verksamhet. De är vår förlängda arm och de bistår oss som konsulter i våra konsultuppdrag ute hos våra kunder”, säger Sofia Säfvestad, Manager Services EMEA på Digital Route.

Flexibiliteten avgörande för kunderna
Det blir allt vanligare att IT-företagen i Sverige tvingas pröva nya leveransmodeller. Det kostar pengar att rekrytera och att avrekrytera konsulter och personal. Outsourcing har därför blivit en allt populärare trend, som ökar även bland mindre och medelstora företag.
När kunderna väl beslutat sig för att outsourca delar av sin kapacitet, så har den kulturella och geografiska närheten varit avgörande för val av nearshoring jämfört med offshoring. När det gäller förutsättningarna för nearshore är det allmänna omdömet bland kunderna att detta är en marknad som kommer att fortsätta öka i volym. Erfarenheterna från samarbete med konsultföretag i Sydostasien är inte goda.
“Jämför man med att anställa egen personal och allt jobb bakom det, så är det här en mycket attraktiv lösning. I de projekt vi nyttjar inhyrd personal är det väldigt liten skillnad, de inhyrda kan i vissa avseenden vara mer effektiva, då de inte har en historisk ryggsäck med redan driftsatta system att underhålla. Vi anser att skalbarheten blir smidigare om någon annan gör det och tar ansvar för att kunskapen levereras. Att rekrytera tar mycket tid. Även inlärningen av de nya resurserna har BQ tagit hand om. Deras seniorkonsult lär upp de juniora konsulterna”, säger Joakim Billing, ReadSoft Expert Systems.

Så skapas fortsatt kundnytta
Baltic Qualitys kunder uppger i marknadsundersökningen att företaget skapar störst kundnytta genom att fortsätta upprätthålla sina kvalitativa och säkra leveranser och att även framöver vara kostnadsmässigt konkurrenskraftiga och flexibla. Flera av dem anser att Bridge Management är en viktig del av BQs varumärke, profil, affärsidé och koncept.
Kunderna förväntar sig också att BQ fortsätter att upprätthålla samma flexibilitet, leveranskvalitet och säkerhet som hittills. Detta oavsett expansion och framtida marknadsutmaningar.

“BQ har varit mycket tillmötesgående. De har tagit initiativ till att det inte blivit så dyrt för oss att pröva nya förmågor. Det upplägget har gjort att det varit lättare att fatta beslut”, säger Joakim Billing ReadSoft Expert Systems.
Samtliga tillfrågade kunder ser positivt på samarbetet och har för avsikt att fortsätta det även framöver – i några fall till och med utöka det.
“Jag väljer Baltic Quality varje dag när jag har behov som jag inte kan åtgärda med vår egen kapacitet. Vi har en flexibel, bra och tajt operativ dialog. De resurser vi använder är flexibla”, säger Sofia Säfvestad, Digital Route.

2020-06-24T09:13:15+02:00 7 januari , 2014|
Snabbkontakt
close slider