fbpx

Outsourcing betyder inte förlorad kontroll

”IT-outsourcing är en riskfylld verksamhet.”

IT-outsourcing är en riskfylld verksamhet. Jag har hört en hel del argument om varför det skulle vara så. Men låt mig ur en extern synvinkel uttrycka de mest populära argumenten och förklara varför eller varför inte de kan vara giltiga.

Jag får ofta höra, att hålla IT internt är det mest idiotsäkra alternativet. Internt kanske låter perfekt, men i praktiken är det egentligen inte det. I en perfekt värld skulle vi faktiskt lägga ut allt som inte är kärnkompetensen i vår verksamhet till en partner som är expert på just detta speciella område.

Min resa i den här branschen började 1999 på WM-data. Baltic Quality grundade vi 2006. Jag har sett hur branschen svängt ifrån inhouse, Indien, Sverige, Balkan mfl. och jag förstår varför man på många sätt tvekar inför outsourcing av IT.

– Lojala leverantörer

Två globala företag, båda Baltic Quality kunder sedan över 10 år, anställer bokstavligen hundratals utvecklare men ändå vänder sig båda fortfarande till Baltic Quality för att få hjälp med att hantera deras IT-behov under säsonger med högt tempo inom utveckling av programvara.

Även fastän de har varit våra kunder i över 10 år nu, så står det klart för dessa kunder att våra relationer inte varar för evigt och alla våra avtal gäller för ett eller två kvartal med 30 dagars varsel om uppsägning. I praktiken har kunden alltid gett oss flera månaders varsel och arbetstopparna har varat i sex månader till två år. Men vi förstår deras behov av en avtalsenlig säkerhetsmekanism som begränsar deras risker.

Personligen har jag inget emot dessa affärsrelationer, som kanske inte varar för evigt. Jag gillar uppriktigheten och jag respekterar mina kunders önskan om absolut klarhet. Jag känner till riskerna och kan planera för dem.

”Viktigt att vi behåller kontrollen”

Vissa kunder fruktar att lägga ut arbete utanför företaget kan innebära att de förlorar kontrollen. Men det ironiska här är att tekniken möjliggör en fantastisk grad av öppenhet och låter en kund behålla valfritt önskad kontrollnivå.

Om en kund önskar, så har vi möjlighet att visa honom vad varje medlem i hans Baltic Quality-team gör vid varje givet tillfälle. Utöver de veckovisa mötena med teamledare, kan kunden övervaka Jira-tavlor och dagligen bevaka uppställningar, där varje teammedlem rapporterar.

Det finns ingen risk att överskrida budgeten, eftersom kundgodkännande krävs för att göra det. Och i vissa fastprisavtal måste vi ta ansvaret för eventuella överdrag.

Det händer ofta att ett bolag får en ny teknisk chef som vill hantera IT internt. Men jag har sett att teknikchefer som gör så av kontrollskäl vanligtvis kommer tillbaka till oss till slut. Ibland upptäcker de att de inte har den interna kapaciteten, som de trodde att de hade eller att de inte hade möjlighet att rekrytera det rätta teamet. Det finns ett antal skäl till detta, men de återvänder ofta till slut.

Det är absolut inget fel med att bekymra sig över att behålla kontrollen. Kunderna har ofta mycket goda skäl till att vilja hålla utvecklingen internt. Om du är ett högteknologiskt företag och du saknar ett internt utvecklingsteam kan detta minska företagets värdering. Men för de flesta företag i de flesta situationer, är inte förlorad kontroll ett argument för att undvika outsourcing.

”Outsourcing är kostsamt”

Idén med att alla externa resurser är dyrare än interna är vitt spridd, men är vanligtvis felaktigt. 

Kan man verkligen göra en affärsplan för att bygga ett eget internt team och sedan låta en del av teamet få lämna, när större delen av projektet är avslutat? I de flesta länder i Europa är det extremt kostsamt att säga upp anställda. Och vad gör det för ditt företags arbetsmoral? Vad kommer de medarbetare som finns kvar att tycka om ett lönsamt företag som avskedar folk? Dessutom, vad gäller semesterlön och att ta kostnaderna för de anställdas sjukdagar? Det är viktigt att se till att alla kostnader för ett internt team är inräknade i din analys.

Låt mig föreslå ett angreppssätt för att avgöra huruvida att ta hjälp utifrån är dyrt: Be både BQ och ditt interna team att lägga anbud på ett projekt. När du har båda förslagen framför dig, kommer vi att hjälpa dig att granska de två för att säkerställa att du jämför äpplen med äpplen. Jag tror du kommer att bli förvånad.

Fokusera på kärnverksamheten

För att vara bland de bästa i världen måste vi alla fokusera på vår kärnverksamhet. Över tid har du sannolikt investerat miljoner för att se till att ditt företag är allra bäst på det du gör.

Vi skiljer oss inte från det. IT är vår kärnkompetens. På en personlig nivå är det mycket troligt att vi har investerat väldigt mycket mer i våra IT-resurser, än vad ditt företag skulle kunna motivera att investera i dina. Och eftersom programvaruutveckling är vad vi lever för och andas, är vi förmodligen bättre på det än vad du är.

  1. För det första, kom ihåg att vi också driver en affärsrörelse. Ett dåligt projekt för oss innebär inte bara en ekonomisk förlust – det betyder ett omotiverat team. Och i programvaruvärlden, betyder teamet allt!
  2. För det andra, förstå att vi är medvetna om, att om man inte är framgångsrik varar inte vår relation. Vi frågar oss alltid: Gör vi rätt saker för att ta hand om affärsbehovet? Detta är vårt allra största problem.

 

Vill du veta mer om hur vi kan förädla ert behov av IT-resurser via outsourcing ?

Tveka inte att höra av dig direkt till mig via e-post peter.karlsson@balticquality.eu  eller telefon +46 0733 66 03 04.

 


 

 

 

 

 

Peter Karlsson
Partner & Delivery Manager Baltic Quality AB

Email: peter.karlsson@balticquality.eu
Mobil: +46 0733 66 03 04 
LinkedIn: Peter Karlsson

2020-06-24T09:13:15+02:00 10 februari , 2020|
Snabbkontakt
close slider