fbpx

Applikationsdrift

Applikationsdrift 2020-06-24T09:13:13+02:00

Beskrivning

Baltic Qualitys Applikationsdrift erbjuder ett tekniskt team för att hantera den dagliga driften av ett eller flera system för att säkerställa att ditt företag kan fungera som planerat med beredskap. Beroende på systemet kan tjänsten täcka in normala affärstider eller tillhandahållas 24×7.

Värde erbjudande

Vi tittar på applikationsdrift som ett partnerskap där du kan räkna med att vi hanterar den dagliga verksamheten för att säkerställa att det inte finns några oväntade avbrott på grund av att enkla uppgifter inte hanteras. Våra filialer ligger i Sverige och Baltikum, vilket garanterar kvalitativ kommunikation och snabb leverans av tjänster inom EU inom samma tidszon.
Högre flexibilitet – Tillgängligheten till dina applikationer ökar och du kan frigöra resurser, både när det gäller personal och pengar.
Kostnadseffektivitet – De högsta kostnaderna för ett system är, som vi vet, ofta ledning och operation. Med en extern partner ändrar du mycket av de fasta kostnaderna till rörliga, där du bara betalar utifrån dina behov. Du betalar bara för specialister när det behövs, och ett tydligt kund-leverantörsförhållande ger dig kontroll över kostnaderna.

Exempel på tjänster som omfattas

 • Övervakning av loggar och övervakningssystem och säkerställande att allt är igång
 • Säkerhetskopiering av dataområden och restaurering
 • Planering av aktiviteter för att minimera eventuella störningar
 • Stödja hur teknik används i verksamheten
 • Grundläggande underhållsuppgifter
 • Utveckling av utgåvor och patcher i produktion
 • Operativ testning före implementering
 • Uppdatering av kundhanteringssystem

Komma igång

Tillsammans i workshops definierar vi den räckvidd som ska täcka men inte begränsa sig till.

 • Servicefönster
 • Applikationer och miljö
 • Tillämpningsområde
 • Befintlig infrastruktur
 • Ändra hanteringsprocessen.
 • Händelse- / innehållshanteringssystem.
 • Operationsrapporter och förebyggande åtgärder
 • Operativ planering

Efter att workshops har genomförts kommer en kalibreringsperiod baserad på tid och material att utföras för att säkerställa att rätt bemanning görs, inklusive eventuella justeringar som krävs innan ett fast prisförpliktelse ingås. Baltic Quality kan också innefatta en operationsledare för hantering av verksamheten.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.Snabbkontakt
close slider