fbpx

Applikationsunderhåll och support

Applikationsunderhåll och support 2020-06-24T09:13:13+02:00

Beskrivning

Vi tar ansvar för underhåll och förbättringar av en eller flera applikationer till en överenskommen servicenivå, pris och kvalitet enligt Operativa nivåavtal (OLA) Order Level Agreement. Om så önskas kan vi också hantera supporten och tillhandahålla en kvalificerad teknisk kontaktpunkt för att lösa incidenter och serviceanmälningar för eventuell missionskritisk applikation under öppettider eller 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan för helåret.

Värde proposition

Full kontroll – Vi tittar på applikationsunderhåll som ett partnerskap där du kan räkna med att vi står vid din sida, ger stöd där det behövs mest och hjälper din organisation att vidareutvecklas. Och du behåller fullständig frihet. Du äger all dokumentation och kod, och du är aldrig låst upp för oss som leverantör. Klienterna får fram rapporter och kan enkelt övervaka arbetet enligt det avtalade SLA-avtalet (Service Level Agreement). Våra filialer är belägna i Sverige och Baltikum, vilket garanterar kvalitativ kommunikation och snabb leverans av tjänster från EU i samma tidszon.
Högre flexibilitet – Tillgängligheten av dina applikationer ökar och du kan frigöra resurser, både när det gäller personal och pengar.
Kostnadseffektivitet – De högsta kostnaderna för ett system är, som vi vet, ofta ledning, drift och vidareutveckling. Med en extern partner ändrar du mycket av de fasta kostnaderna till variabel kostnad, där du bara betalar utifrån dina behov. Du betalar bara för specialister när det behövs, och ett tydligt kund-leverantörsförhållande ger dig kontroll över kostnaderna.

Exempel på tjänster som omfattas

 • 24×7 eller 8×5 kontaktpunkt
 • Felkorrigeringar och grundorsaksanalys
 • Programförbättringar och optimering
 • Lösning av incidenter / serviceförfrågningar
 • Håll användare / kunder informerade om händelsernas framsteg, underrätta dem om förestående ändringar eller överenskomna störningar etc.
 • Uppdatera kundens innehåll / konfiguration / händelseshanteringssystem
 • Dokumenterade bästa metoder baserade på grundorsaksanalys.

Komma igång

Tillsammans i workshops definierar vi den räckvidd som ska täcka men inte begränsa sig till.

 • Service fönster
 • Applikationskomponenter
 • Teknikarkitektur
 • Kundbas
 • Genomsnittligt antal händelser / förfrågningar
 • Definierade servicenivåer och timmar av täckning.
 • Ändra hanteringsprocesser.
 • Händelseshanteringssystem.
 • Släpp strategiprocesser.
 • Uppföljning och rapportering

Efter att workshops har genomförts kommer en kalibreringsperiod baserad på tid och material att utföras för att säkerställa att rätt bemanning görs, inklusive eventuella justeringar som krävs innan ett fast prisförpliktelse ingås.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.Snabbkontakt
close slider